Szpitale i przychodnie
25.11.08

Szpital Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 70
Starachowice
tel. 041 274 53 81

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej (nowy szpital) 
tel. 041274-61-58
041274-86-50

Oddział Chorób Wewnętrznych i o Profilu Gastrologicznym
ul. Radomska 35 
Starachowice 
tel. 041 274 34 22

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego 
i Transportu Sanitarnego w Kielcach Oddział
Starachowice ul. Borkowskiego 2
tel. 041 2745444

Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

1. Zakład Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MED-STAR" 
27-200 Starachowice, ul. Radomska 35, tel. 041 275 64 30

2. Poradnia Medycyny Pracy przy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców
27-210 Starachowice, ul. Rzemieślnicza 1, tel. 041 274 55 46

3. Zakład Medycyny Pracy
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MED-STAR"
27-200 Starachowice, ul. Radomska 35, tel. 041 274 75 80

4. Zakład Psychiatryczno-Psychologiczny
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna
27-200 Starachowice, ul. Hutnicza 2 A, tel. 041 274 65 50

5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITAMED
27-200 Starachowice, ul. 6. Września 109, tel. 041 273 35 24

6. Przychodnia Nr 2
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap
27-200 Starachowice, ul. Murarska 14, tel. 041 274 57 70

7. Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień "MICHAŁÓW"
27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 151, tel. 041 273 57 35

8. Zakład Opieki Specjalistycznej 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LAM MED
27-200 Starachowice, ul. Kilińskiego 28, tel. 041 271 80 18

9. Prywatny Ośrodek Medycyny Pracy 
27-200 Starachowice, ul. Radomska 76, tel. 041 275 33 42

10. Przychodnia Stomatologiczna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DUO-DENT
27-200 Starachowice, ul. 6 września 109, tel. 041 273 35 24

11. Przychodnia Rehabilitacyjna Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "PERFECT"
27-200 Starachowice, ul. Radomska 76, tel. 041 274 78 50

12. Zakład Opieki Stomatologicznej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MED-STAR"
27-200 Starachowice, ul. Radomska 35, tel. 041 274 75 80

13. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wamed"
27-200 Starachowice, ul. Jana Pawła II 1 tel. 041 273 57 02

14. Przychodnia Stomatologiczna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Dent-Ala" 
Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna 
27-200 Starachowice, ul. Spółdzielcza 21, tel. 041 275 65 60Źródło: http://www.sluzbazdrowia.pl/Ostatnie komentarze w serwisie