Wspólnie z mieszkańcami zmieniamy starachowickie osiedla

15209.nsmed

- Najbardziej cieszą mnie inicjatywy realizowane wspólnie z mieszkańcami, często są to niewielkie, mikroinwestycje ale o ogromnym znaczeniu dla społeczności danego osiedla – mówi Prezydent Miasta Marek Materek. Do takich przedsięwzięć należą m.in. inwestycje wykonane przy ulicach: Majówka i Staszica.

Wykonanie 8 miejsc postojowych i modernizacja utwardzonych powierzchni gruntu przed budynkiem przy ul. Majówka 26 A w Starachowicach - to zadanie zgłoszone do realizacji przez Wspólnotę Mieszkaniową Majówka 26 A w ramach programu „Starachowickie Podwórka”. Programem zostają objęte nieruchomości stanowiące własność Gminy Starachowice przylegające do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, do których Wspólnota Mieszkaniowa uzyskała tytuł prawny w postaci umowy dzierżawy lub użyczenia.

- Gmina dofinansowuje te przedsięwzięcia pokrywając 70 procent kosztów, pozostałe 30 procent to wkład pokrywany przez wspólnoty z funduszu remontowego – mówi Prezydent Miasta Marek Materek - Celem Programu jest wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie polepszenia standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców Starachowic poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności otoczenia budynków Wspólnot Mieszkaniowych w wyniku realizacji Projektu. Dziękuję za tę inicjatywę i zaangażowanie członkom Wspólnoty Mieszkaniowej Majówka 26 A.

W ramach inwestycji przy ul. Majówka 26 wykonano nowy chodnik z betonowej kostki brukowej oraz 8 miejsc postojowych. Inwestycja kosztowała ponad 42, 5 tys. zł., a wykonała ją firma DROGMAR s.c.

Z nowego chodnika, miejsc postojowych i wyremontowanych dróg korzystają także mieszkańcy bloku przy ul. Staszica 19 i bloków sąsiednich.

- Dziękuję radnemu Marcinowi Sowuli z Rady Miejskiej, który starał się, aby przy ulicach Staszica i Majówka jak najwięcej terenów należących do gminy zostało lepiej zagospodarowanych. Wykonano remont chodnika wzdłuż budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 19, popękaną i nierówną nawierzchnię zastąpiono nowymi betonowymi płytami chodnikowymi – informuje Prezydent Miasta Marek Materek - Zrealizowano remont nawierzchni drogi dojazdowej od ul. Majówka do budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 19, nowa wzmocniona nawierzchnia wykonana jest z masy asfaltowej. Wykonano także remonty cząstkowe polegające m.in. na usuwaniu uszkodzeń i ubytków w jezdni wzdłuż budynków mieszkalnych od ul. Staszica nr 7 do nr 21. Ostatnia część tego zadania obejmowała remont miejsc postojowych obok budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 9, łącznie 5 stanowisk na auta osobowe.

Łączny koszt wymienionych prac blisko 69 tys. zł., wykonawcą była także firma DROGMAR.

- Panie Prezydencie dziękujemy za realizację tych wymienionych inwestycji. Wykonawcom dziękuję za sprawną realizację prac - mówi radny Rady Miejskiej Marcin Sowula. - Potrzeby mieszkańców, jednego z najstarszych osiedli w Starachowicach są duże. Do budżetu miasta na przyszły rok złożyłem wniosek z propozycją kolejnych remontów. Teren ten czyli ulice Staszica i Majówka będą się dalej zmieniać.

Komunikat prasowy płatny: UM Starachowice

Baner UM

Dodane: 28.09.21 | Odsłony: 889
Tagi:

Komentarze użytkownikówOstatnie komentarze w serwisie