Uwaga właściciele wyrobów i odpadów azbestowych – ruszył nabór wniosków na 2018 rok

9406.nsmed

Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach informuje o możliwości skorzystania z pomocy w realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Starachowice.

Z pomocy mogą skorzystać właściciele nieruchomości, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, będące właścicielem budynków mieszkalnych, gospodarczych i pomocniczych, wykorzystywanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz właściciele lub zarządcy budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie miasta Starachowice.

Pomoc polega na jednorazowym pokryciu kosztów usługi polegającej na:

- demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku powstałych odpadów,

- usunięciu i unieszkodliwieniu na przystosowanym składowisku zdeponowanych na posesji odpadów.

Usługa ta będzie świadczona przez firmę, z którą Gmina Starachowice podpisze umowę.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy powinny złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. Termin składania wniosków upływa z dniem 28 lutego 2018 r.

Szczegółowe informacje dot. pomocy i druki wniosków dostępne są w Referacie Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska, w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Starachowicach oraz na stronach internetowych www.starachowice.eu i bip.um.starachowice.pl.

Regulamin udzielania pomocy w realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest [kliknij]

Wniosek o demontaż i zabranie eternitu [kliknij]

Wniosek o zabranie eternitu [kliknij]

Info: Eliza Strzelec , Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska


Reklama

Dodane: 12.01.18

Komentarze użytkowników

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie