Starachowicki szpital nie zostanie spółką prawa handlowego.

976.th

Podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się w czwartek 29 października br., Starosta Starachowicki Andrzej Matynia przedstawił Radnym stanowisko Zarządu Powiatu przyjęte na posiedzeniu w dniu 23 października br., w którym zarekomendowano Radzie Powiatu dalsze funkcjonowanie starachowickiego szpitala w formule samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z jednoczesnym odstąpieniem w tym momencie od zamiaru utworzenia spółki mającej prowadzić szpital w Starachowicach.
Przypomnijmy, że blisko dwa lata temu, Rada Powiatu w Starachowicach podjęła uchwałę intencyjną, w której upoważniono Zarząd Powiatu do podejmowania działań zmierzających do przekształcenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej poprzez jego likwidację w zakład niepubliczny.
Z przyjętego przez Zarząd Powiatu i przedstawionego podczas ostatniej sesji Rady Powiatu stanowiska wynika, że w obecnej sytuacji nie ma sprzyjających warunków do zmiany formy prawnej PZOZ w Starachowicach. W efekcie działań prowadzonych przez Zarząd Powiatu w ciągu ostatnich dwóch lat w zakresie rozwiązań zmierzających do zmiany formuły organizacyjnej szpitala w Starachowicach, stwierdzono, że w obecnej sytuacji nie ma żadnych gwarancji na to, aby utworzenie spółki mającej prowadzić szpital w Starachowicach zapewniło bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu i jednocześnie nie stworzyło zagrożeń dla funkcjonowania Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, która przejęła by zobowiązania Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej przekraczające w chwili obecnej 47 mln złotych.
Zarząd Powiatu uznał jednocześnie w swoim stanowisku, że w ostatnim czasie nastąpiło w starachowickim szpitalu wiele pozytywnych zmian organizacyjnych przynoszących już wymierne korzyści. Jednocześnie zwrócono uwagę, że zarówno obecne, jak i planowane na przyszły rok zasady finansowania usług medycznych przez NFZ doprowadzą do szybkiego wyczerpania limitów przez poszczególne oddziały szpitala, co może bardzo poważnie zakłócić jego normalne funkcjonowanie.
Stanowisko przyjęte w tym zakresie przez Zarząd Powiatu w Starachowicach wynika z przeświadczenia o iluzoryczności ewentualnej dotacji z budżetu państwa dla samorządu w momencie jego przystąpienia do tzw. Planu „B” realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Jednocześnie Zarząd Powiatu nie wyklucza jednak możliwości wznowienia w przyszłości działań zmierzających do zmiany formy prawnej PZOZ w innych, opatrzonych mniejszym ryzykiem warunkach, które będą gwarantowany powodzenie całego przedsięwzięcia.
Całość Stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie przekształcenia PZOZ dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Starachowicach: www.spstarachowice.bip.doc.pl

Informacja nadesłana przez Starostwo Powiatowe Starachowice.

Dodane: 03.11.09 | Odsłony: 236

Komentarze użytkowników

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie