Powiat wspiera zawodowo osoby niepełnosprawne

18514.nsmed

Ponad 1 mln zł przeznaczył w ubiegłym Powiat Starachowicki na rehabilitację zawodową i zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Dzięki tym środkom 13 osób podjęło pracę, z czego 5 u pracodawców, a pozostali zdecydowali się na samozatrudnienie. 

O tym, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa praca, nie trzeba nikogo dziś przekonywać. W przypadku osób z niepełnosprawnością, wydaje się ona jeszcze większa. Stanowi źródło dochodów, ale też formę terapii i rehabilitacji. To dzięki niej osoba niepełnosprawna staje się bardziej niezależna, jej poczucie wartości rośnie, a kontakty z innymi ludźmi są częstsze i lepsze. Dlatego władze powiatu regularnie rozwijają tę formę wsparcia. W 2023 r. na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienie osób niepełnosprawnych przyznane było blisko 750 tys. zł z PFRON – u. Pieniądze te w głównej mierze zostały spożytkowane na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub utworzenie spółdzielni socjalnej czyli szeroko pojętego samozatrudnienia, a także refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy u pracodawców. Pozwoliły one zaktywizować 10 niepełnosprawnych. Pięć z nich zdecydowało się na samozatrudnienie w branży usługowej związanej z obsługą biura, wykonywaniem robót wykończeniowych, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami bądź inżynierii i związanym z nią doradztwem technicznym. A byli to mieszkańcy gmin: Starachowice (3 osoby), Brody (1 osoba) i Pawłów (1 osoba) Na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami zdecydowało się 4 pracodawców, głównie ze Starachowic, choć był także jeden z gm. Mirzec. Utworzyli oni stanowiska dla cukiernika, pakowacza, operatora walca, pracownika studia reklamy i kierowcy – przedstawiciela handlowego, gwarantując zatrudnienie przez okres 36 miesięcy. 

Ponadto, Powiat zawarł również umowę ze świętokrzyskim oddziałem PFRON na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze dotyczącym aktywizacji zawodowej, co pozwoliło na wsparcie kolejnych 3 osób w rozkręceniu własnego biznesu. W dwóch przypadkach dotyczyło to branży usługowej z zakresu wykonywania instalacji i specjalistycznych robót budowlanych a w jednym – branży produkcyjnej. Chodziło o produkcję pieczywa i świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek. Tym razem zaaktywizowanych zostało dwóch mieszkańców gminy Starachowice i jeden z gminy Wąchock. 

Szczegółowe sprawozdanie w tej sprawie przedstawione zostanie na czwartkowej sesji Rady Powiatu w Starachowicach, która będzie ostatnią w obecnej kadencji samorządu. 

Dodane: 24.04.24 | Odsłony: 525
Tagi:

Komentarze użytkownikówOstatnie komentarze w serwisie