Oddział Chorób Zakaźnych w nowej lokalizacji

10852.nsmed

W środę 10 stycznia 2019r. w starachowickim szpitalu oficjalnie otwarto przeniesiony ze starego budynku, Oddział Chorób Zakaźnych. Pierwsi pacjenci będą hospitalizowani już od dzisiaj. Oddział Chorób Zakaźnych mieści się na I piętrze, wejście od strony Pracowni Diagnostyki Obrazowej. 

Wczoraj oficjalnie została przecięta czerwona wstęga, a ksiądz Karol Adamczyk dokonał poświęcenia nowej lokalizacji oddziału. W uroczystości udział wzięło wiele osób. Licznie stawił się personel medyczny wraz z doktor Jadwigą Maciukajć, ordynatorem Oddziału Zakaźnego na czele. Obecny był poseł Krzysztof Lipiec. Z Urzędu Wojewódzkiego przyjechał wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski. Wojewoda była nieobecna ze względu na odbywające się w tym samym czasie spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. W oficjalnym otwarciu oddziału udział wzięła także dyrektor świętokrzyskiego oddziału NFZ Małgorzata Kiebzak, była starosta Danuta Krępa oraz obecny starosta Piotr Babicki, byli i obecni członkowie Zarządu Powiatu, prezydent miasta Marek Materek. 

Poniżej przedstawiamy treść przemówienia Katarzyny Arent – dyrektor Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej: 

Powstanie na terenie obecnych Starachowic oddziału chorób zakaźnych wiąże się jeszcze z Wierzbnikiem, a dokładnie z lokalizacją obecnej ulicy Borkowskiego, gdzie powstał pierwszy szpital składający się z 4 oddziałów, w tym 10 łóżkowego oddziału zakaźnego.  Miało to miejsce w 1920 roku, więc choć dzisiaj otwieramy odnowiony oddział i nowy rozdział jego historii to już w przyszłym roku nasz oddział zakaźny może świętować swoje stulecie. 

Kolejny etap to początek lat 50-tych, kiedy to oddano do użytku nowy budynek szpitala zlokalizowany przy ówczesnej ulicy Tychowskiej a obecnej Radomskiej. W tej lokalizacji szpital rozpoczął działalność z trzema podstawowymi oddziałami a  następnie poszerzył zakres świadczeń o 6 kolejnych oddziałów w tym o 20 łóżkowy oddział zakaźny położony w osobnym pawilonie z własną Izbą Przyjęć i Konsultacyjnym Punktem Szczepień przeciwko wściekliźnie. W 1975 roku na terenie Starachowic rozpoczęły się prace związane z budową nowego szpitala, tego w którym aktualnie się znajdujemy. Trwało to aż do końca 2008 roku i z początkiem kolejnego roku nastąpiło przeniesienie oddziałów wraz z całym zapleczem diagnostycznym do budynku nowego szpitala. Ze względu na specyfikę schorzeń niestety nie dotyczyło to oddziału chorób zakaźnych, który pozostał w starej lokalizacji. 

Jak wskazują fakty do dnia dzisiejszego nasi pacjenci byli leczeni a nasz personel pracował w budynku z prawie 70 letnią historią. Przez cały ten czas dbano oczywiście, by pomimo zacnego wieku murów budynku, zachować wszelkie warunki bezpieczeństwa pacjentów i personelu, co odzwierciadlało się w możliwości kontynuowania leczenia pacjentów w tejże lokalizacji. Jednak zaznaczający się coraz bardziej w oddziale upływ czasu oraz zmiany przepisów spowodowały rozpoczęcie działań celem przeniesienia oddziału do nowej lokalizacji i dostosowania go do nowych wymogów.  

Opracowana dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem wskazywała na konieczność poniesienia przez Szpital bardzo dużych kosztów. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na ponad 3 mln. 700 tys. zł. Tak rozpoczęły się starania o pozyskanie wsparcia finansowego w postaci dotacji na realizację zadania. Starania te zapoczątkował ówczesny Dyrektor pan Grzegorz Fitas. Starania dyrektora i wielu osób trwały długo, ale zakończyły się sukcesem, gdyż w dniu 11 maja 2018 roku Pan Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie w sprawie przyznania Województwu Świętokrzyskiemu środków finansowych z rezerwy budżetu państwa w kwocie prawie 3 mln zł. co stanowiło 80% wartości zadania. Natomiast w dniu 25 maja 2018 roku ówczesna  Starosta Pani Danuta Krępa i Pani Wojewoda Agata Wojtyszek podpisały umowę na dofinansowanie środkami z rezerwy budżetu państwa realizacji przeniesienia oddziału chorób zakaźnych. 19% wartości stanowił wkład PZOZ oraz 1% stanowił udział Starostwa Powiatowego. 

Jak już wspomniałam, umowa podpisana została z końcem maja, dopiero wtedy mogliśmy przystąpić do ogłoszenia przetargu na wykonawcę robót. Konieczność nie tylko terminowej realizacji zadania ale również rozliczenia dotacji do końca 2018 roku stanowiła ogromne wyzwanie i wiązała się z wielką odpowiedzialnością. 

To prawda, nie był to łatwy dla nas czas. Ale jak Państwo widzicie, udało się! Mamy nowy, piękny, nowoczesny i komfortowy oddział zakaźny! A co w nim?

Na powierzchni 5002 7 dwu łóżkowych sal, 3 jedno łóżkowe izolatki, wszystkie sale pacjentów wyposażone w łazienki z natryskami i toaletami, gabinety lekarskie i pielęgniarskie, pomieszczenia gospodarcze. Oddział wyposażony jest w nowe instalacje elektryczne, wodno – kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, oraz klimatyzację i wentylację. Wyłącznie na potrzeby oddziału uruchomiono nowoczesną stację oczyszczania ścieków z zastosowaniem nowoczesnej technologii oczyszczania ścieków promieniami ultrafioletowymi. Oddział posiada nowoczesny system przyzywowy dla pacjentów oraz system komunikacji zewnętrznej z osobami odwiedzającymi. 

W tym miejscu czas już na ogromne i serdeczne podziękowania.

Dziękuję byłemu Dyrektorowi Grzegorzowi Fitasowi za rozpoczęcie działań w celu pozyskania środków finansowych na realizacje zadania. 

Dziękuje wszystkim osobom w PZOZ jak i w Starostwie powiatowym, które pracowały nad przygotowaniem wniosku i niezbędnych dokumentów.

Dziękuję Pani Danucie Krępie i Panu Posłowi Krzysztofowi Lipcowi za ich starania i zabiegania w ministerstwach i kancelarii premiera o przyznanie dotacji. 

Dziękuję Pani Wojewodzie Agacie Wojtyczek i Pani Dyrektor Bogumile Niziołek również za ich wysiłek włożony w pomyślne sfinalizowanie uzyskania środków.

Podziękowania skadam Panu Dariuszowi Żakowi – Prezesowi firmy „DARCO” za skuteczne działanie mimo presji czasu i szczęśliwe wykonanie całego przedsięwzięcia, a Panu Kazimierzowi Pocheciowi – inspektorowi nadzoru budowlanego, za fachowy nadzór i pocieszanie mnie w chwilach zwątpienia.

Dziękuję Pani Marcie Stachurskiej z firmy FORMED za profesjonalne i pełne wyposażenie oddziału.

Dziękuję moim najbliższym współpracownikom, panu Grzegorzowi Bojarze – kierownikowi działu technicznego i wszystkim innym osobom, które miały swój wkład w realizację tego przedsięwzięcia. 

I na koniec słowa podziękowania kieruję do pacjentów i personelu oddziału zakaźnego – dziękuję Państwu za ogromną cierpliwość. 

Również chcę złożyć gratulacje, Pani doktor Jadwidze Maciukajć, zespołowi lekarskiemu, Pani Oddziałowej Katarzynie Gierczyńskiej i zespołowi pielęgniarskiemu i oczywiście naszym Pacjentom, Gratuluje Państwu, tego oddziału, długo Państwo czekali i nareszcie możecie się przenieść do tych wspaniałych warunków. Bardzo się razem z Państwem z tego cieszę. 

Drodzy Państwo, na zakończenie mojej nieco przydługiej przemowy pragnę zacytować słowa  Thomas Edisona, który powiedział, że „Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają, podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia”. Zgadzam się z tymi słowami w 100%, a ten oddział jest dowodem na ich prawdziwość, gdyby nie działania i determinacja wielu osób nie byłoby dziś tego sukcesu. 

Po oficjalnym przecięciu wstęgi, przemówieniach dyrektor Katarzyna Arent zaprosiła zebranych na tort i lampkę szampana. 

Zobacz zdjęcia [kliknij]

Kursywa za: Katarzyna Arent

Dodane: 10.01.19

Komentarze użytkowników

gość | 2019-01-10 18:52:27 napisał(a):

Najpierw podziękowania dla Fitasa ...Zasłużony działacz.

pacjent | 2019-01-10 21:52:58 napisał(a):

no no picie alkoholu w placówce medycznej to naruszenie ustawy o wychowaniu w trzeźwości . Tu się należny kara w wysokiej grzywnie. Jak widać na zdjęciu to nie tylko torcik ale wyżerka pasibrzuchów którzy maja niezłe pensje wstyd wstyd a na oddziałał nie ma papieru do d...... No i gdzie Poseł mało ze go posadzili w wagonie w trzeciej klasie to potem się zmył jak woda w klozecie i go nie ma na innych zdjęciach. Wydarzenie po byku impra jakby oddawali pól szpitala. A dlaczego nie robi się stypy po zamykanych oddziałach to tez okazja aby się napić i najeść.

ala | 2019-01-11 14:22:57 napisał(a):

A jaki wkład miała Pani Wojtyszek bo sobie nie przypominam.

tst | 2019-01-11 22:00:41 napisał(a):

Otworzenie oddziału zakaźnego to był za...ny obowiązek władz, chwalą się czym? Hemodynamika nie działa już drugi miesiąc nie chwalą się? no nie najważniejsze że PAKS ZAMKNIĘTY,a zawały niech jadą na koniec świata, Wojtyszek mam nadzieję że twój koniec kariery jest bliski

Do tst | 2019-01-12 10:25:49 napisał(a):

Jesteś nie w temacie koleś. Hemodynamika działa z nowym sprzętem. Nawet w kieleckiej telewizji i w radio kielce o tym mówili

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie