Naprawią, dowiozą, pomogą... w ramach usług społecznych

15048.nsmed

W Starachowicach rusza zapowiadany projekt, Centrum Usług Społecznych uruchamia pakiet nowych usług dla mieszkańców. Jest mobilny konserwator, taksówka dla seniora, mobilny fizjoterpaeuta, broker pracy i inne. Do mieszkańców wyjdą także animatorzy społeczności lokalnej. - Cieszymy się, że Starachowice są pierwszym miejscem w regionie, gdzie tak szeroko otwieramy ten wachlarz usług społecznych skierowanych do mieszkańców naszego miasta – mówi prezydent Marek Materek.

Centrum Usług Społecznych rozpoczyna realizację usług dla osób, które zgłosiły się do uczestnictwa w projekcie „CUS – model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zostały przeprowadzone postępowania oferowe i wyłonieli wykonawcy usług.

- Centrum Usług Społecznych w Starachowicach jest jednym z pierwszych tego typu ośrodków w Polsce, gdzie przekształcono Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych na bazie nowej ustawy, która pozwala świadczyć dla mieszkańców tak szeroki wachlarz usług społecznych – informuje Prezydent Miasta Marek Materek - Tak się też dzieje w przypadku Starachowic. Dziś zaprezentujemy busa - taksówkę dla seniorów, który został zakupiony przez CUS, a który będzie służył do przewożenia seniorów. Kolejna usługa, która zostanie uruchomiona to „złota rączka”, będzie to pomoc dla seniorów przy naprawach, awariach sprzętów czy urządzeń domowych. Nowy pakiet usług obejmuje także szereg zajęć prowadzonych na pływalni bądź w Parku Kultury. Wprowadzamy także organizatora społeczności lokalnej, czyli osobę, która będzie koordynowała proces angażowania społeczności lokalnej na danym terenie. Cieszymy się, że Starachowice są tym pierwszym miejscem w regionie, gdzie tak szeroko otwieramy wachlarz usług społecznych skierowany do mieszkańców naszego miasta. Mam nadzieję, że podczas kongresu centrów usług społecznych będziemy mogli podzielić się doświadczeniami z innymi tego typu placówkami w kraju.

Usługi społeczne dla Seniorów

- Pierwszy program usług społecznych został uchwalony i wszedł w życie z dniem 4 sierpnia, dlatego też możemy już świadczyć usługi, o których mówimy od pewnego czasu – informuje Wioletta Grosicka kierownik Działu Programów i Usług Społecznych CUS - Osoby, które zapisały się do tej pory będą miały usługi świadczone do marca przyszłego roku. A później będziemy prowadzić kolejny nabór.

W sierpniu ruszają następujące usługi:

• „Taxówka dla seniora“ - zakupiliśmy samochód typu bus z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych, który będzie dowoził seniorów do ośrodka wsparcia Dzienny Dom Senior+, a także seniorów, którzy zgłosili chęć korzystania z usługi tzw.: „Taksówki dla Seniora“.

• „Mobilny konserwator/Złota Rączka“ – jest to osoba, która będzie wykonywać drobne prace naprawcze i gospodarcze.

• „Mobilny fizjoterapeuta“ oraz „Pielęgniarka“

•„Broker Pracy / Doradca Rozwoju“

•Program zdrowotny „Od-wagi“, w ramach którego można skorzystać z usług „Dietetyka“ oraz „Trenera Personalnego“

•Usługi na basenie „Nauka pływania“ oraz „Aqua aerobik“

• Usługi kulturalne – wejściówki do Kina Kultura oraz zwiedzanie i warsztaty muzealne w Muzeum Przyrody i Techniki.

Seniorzy zainteresowani skorzystaniem z wymienionych form pomocy powinni kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta CUS, które zlokalizowane jest na parterze Galerii Handlowej „Skałka” dzwoniąc pod numer: 533 848 489.

Organizowanie społeczności lokalnej

Organizowanie społeczności lokalnej (OSL) jest sprawdzoną metodyką pracy środowiskowej, rozwijaną w Polsce już od około 20 lat, która sprzyja podnoszeniu jakości życia mieszkańców.

– Jest to metoda pracy socjalnej, która polega na pracy ze społecznością, nie z indywidualnym przypadkiem, nie z rodziną tylko z większą społecznością – mówi Tomasz Margula Organizator Społeczności Lokalnej. - Projekt zakłada zakłada działania OSL w trzech społecznościach: dwie społeczności terytorialne – mieszkańcy os. Wzgórze oraz mieszkańcy bloków przy ul. Ostrowieckiej i społeczność kategorialna – seniorzy na os. Łazy. Rozpoczęliśmy prace konsultacyjne w poszczególnych społecznościach. Odbyły się spotkania zapoznawcze. Po wybraniu animatorów, którzy będą pracować w lokalnych społecznościach opracujemy szczegółowy plan działania.

Celem działań OSL w tych społecznościach będzie m.in.:

- prowadzenie działań animacyjnych, z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb mieszkańców, w tym organizacja imprez integracyjnych i sąsiedzkich wynikających z przeprowadzonej diagnozy potrzeb przy udziale animatorów o specjalnościach: animacja kulturalna, animacja sportowo-rekreacyjna i animacja społeczna,

- mobilizowanie mieszkańców do partycypacji w działaniach animacyjnych i społecznościowych,

- wyszukiwanie lokalnych liderów,

- organizacja warsztatów, szkoleń, prelekcji i spotkań tematycznych przez zatrudnionych specjalistów, umożliwiających mieszkańcom nabycie wiedzy, umiejętności i nowych kompetencji przydatnych w życiu prywatnym i społecznym,

- organizowanie akcji społecznościowych odpowiadających na różne problemy wynikające z sytuacji gospodarczej, społecznej, zdrowotnej itp. oraz włączających mieszkańców w inicjatywy lokalne podnoszące jakość życia w wybranych społecznościach. Główną ideą OSL jest to, aby przede wszystkim wzmacniać potencjał, który w danych społecznościach jest. Z założenia przyjmujemy, że każdy człowiek i każda społeczność ma określone zasoby i potencjał, tylko nie zawsze jest on odpowiednio wykorzystywany. Mam nadzieję, że uda nam się ten potencjał pobudzić do działania. I od września będziemy mogli pochwalić się pierwszymi efektami naszych działań.

Wymienione działania będą koordynowane przez Organizatora społeczności lokalnej. To nowe stanowisko pracy w strukturze Centrum Usług Społecznych wynikające z zapisów ustawy o Centrach Usług Społecznych.

W celu skutecznego wdrażania planu Organizowania Społeczności Lokalnej, działania będą prowadzone przez zespół OSL w skład którego wchodzą:

– organizator społeczności lokalnej,

– trzech pracowników socjalnych CUS,

– trzech animatorów społeczności lokalnej,

– ekspert – doradca OSL.

- Jesteśmy w trakcie wyłaniania animatorów społeczności lokalnej, którzy wspólnie z zespołem pracowników socjalnych będą wspomagać pracę organizatora – mówi Piotr Ambroszczyk dyrektor Centrum Usług Społecznych. - OSL oprócz działań interwencyjnych będzie pracował z ludźmi, gdzie już stało się coś niedobrego z osobami, które zostały wykluczone społecznie. Będzie profilaktyka, będzie dużo działań aktywizujących, żeby mieszkańcy mogli samodzielnie realizować swoje pomysły. Mam nadzieję, że dzięki tym inicjatywom będziemy mogli odbudować aktywne społeczeństwo obywatelskie, tam gdzie uległo ono częściowemu zdegradowaniu.

Baner UM

Komunikat prasowy płatny: UM Starachowice

Dodane: 12.08.21 | Odsłony: 1418
Tagi:

Komentarze użytkownikówOstatnie komentarze w serwisie