I Kongres Centrów Usług Społecznych w Starachowicach

15256.nsmed

W dniach 5-6 października w Starachowicach odbywał się I Kongres Centrów Usług Społecznych. Goście z całego kraju uczestniczyli w wykładach, debatach dotyczących usług społecznych. Inicjatorem wydarzenia był Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek. W wydarzeniu udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich, dyrektorzy i pracownicy Centrów Usług Społecznych oraz Ośrodków Pomocy Społecznej.  

Gmina Starachowice jako jedna z pierwszych podjęła decyzje o przekształceniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Centrum Usług Społecznych (CUS). Inicjatywa wzbudziła duże zainteresowanie stąd pomysł na zorganizowanie kongresu i podzielenie się doświadczeniem. Pierwszy dzień Kongresu odbywał się w Hali Lejnicza Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach. Wydarzenie uroczyście rozpoczął Prezydent Miasta Starachowice pan Marek Materek.

Cieszę się że gościmy dziś w Starachowicach tak znamienitych gości – rozpoczął Prezydent Miasta. Będziemy się dzielili z Państwem swoimi doświadczeniami, ale także będziemy chcieli wsłuchać się również w Państwa doświadczenia. Gdy pojawiła się ustawa o centrach usług społecznych, pomyślałem, że pierwsze co musimy zrobić to zainteresować się tym tematem i wdrożyć go jak najszybciej u nas w życie. Tak też się stało, przekształciliśmy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych, który zajmuje się całą polityką społeczną, polityką senioralną i innymi działaniami, którymi zajmowały się różne jednostki i referaty w Urzędzie Miejskim w Starachowicach – mówił Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek.

Następnie głos zabrał Pan dr hab. Marek Rymsza doradca Prezydenta RP, przewodniczący Rady ds. Społecznych w Narodowej Radzie Rozwoju, który odczytał list Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy.

Centra usług społecznych są nowym, ważnym elementem polskiego życia – tymi słowami rozpoczął się list Prezydenta RP. Z powodzeniem funkcjonują one w licznych lokalnych wspólnotach w różnych miejscach naszego kraju. Jestem pod wrażeniem wielu wspaniałych inicjatyw podejmowanych w ramach CUS, które pomnażają możliwości udzielania skutecznego wsparcia ludziom potrzebującym pomocy. Bardzo się cieszę, że inaugurowany dziś Kongres staje się okazją do refleksji nad pierwszymi doświadczeniami CUS oraz wymiany opinii i koncepcji – kolejne słowa listu odczytywał Pan Marek Rymsza. Prezydent RP Pan Andrzej Duda w liście podziękował także Panu Prezydentowi Miasta Starachowice za zaproszenie do udziału w wydarzeniu i wspomniał, że Starachowice nie bez powodu są gospodarzem Kongresu. Gdyż gmina jako pierwsza w regionie i jedna z pierwszych w Polsce podjęła decyzję, aby na mocy nowych rozwiązań prawnych przekształcić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych, oferując większe możliwości działania. Gratuluję tej pionierskiej śmiałości i twórczej energii oraz odniesionych sukcesów – kontynuował w liście Pan Prezydent RP. Cieszę się, że Kongres jest inicjatywą oddolną, podjętą przez samorząd Starachowic we współpracy z Forum Centrów Usług Społecznych.

Prezydent RP Pan Andrzej Duda serdecznie pozdrowił w liście wszystkich uczestników debaty, życzył inspirujących dyskusji i owocnych obrad, dziękując za postawę służby publicznej, empatię i solidarność.

Następnie poseł na Sejm RP pan Krzysztof Lipiec odczytał list Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg. Pani Minister w liście podkreśliła wagę tworzenia centrów usług społecznych w całej Polsce i zwróciła uwagę na dokonanie przez to dużego kroku w kierunku integracji działań na rzecz osób znajdujących się najtrudniejszej życiowej sytuacji.  

Po wystąpieniach zaproszonych gości rozpoczęły się panele eksperckie. Jako pierwszy wystąpił dr hab. Pan Marek Rymsza wykładem pt. „Rozwój i integracja usług społecznych. Model CUS. Kroczące zmiany systemowe”. W kolejnej części Pani Elżbieta Korus Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przedstawiła Działania ROPS na rzecz wsparcia Centrów Usług Społecznych. Wyzwania związane z realizacją Centrów Usług Społecznych przedstawili prof. dr hab. Mirosław Grewiński, dr Joanna Lizut oraz Marcin Jóźko. Rolę ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w tworzeniu długofalowego wsparcia w rozwoju CUS przedstawili Prezes LGD „Krzemienny Krąg” Pan Jarosław Kuba oraz Pani Anna Górak Prezes Instytutu Rozwoju Profesji Usług Społecznych. Ostatnim z punktem spotkania był panel dyskusyjny w temacie doświadczeń już utworzonych centrów usług społecznych.

Drugi dzień Kongresu odbywał się w Hotelu Europa, tego dnia uczestników przywitała Wiceprezydent Miasta Starachowice Pani Aneta Nasternak. Jednym z punktów spotkania były prelekcje dotyczące roli mieszkalnictwa w rozwoju miast, transmitowane online przez Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR. Prelekcje przedstawicieli miast i gmin dotyczyły autorskich inicjatyw z zakresu mieszkalnictwa. O tym jak próbują wyjść poza utarty schemat opowiadali: Aneta Nasternak- Miasto Starachowice, Barbara Król - Miasto Piotrków Trybunalski, Jerzy Wolski - TBS Jarocin, Arkadiusz Ptak - Miasto i Gmina Pleszew, Robert Cieciora - TBS Kołobrzeg. Transmisja YouTube:

W kolejnym punkcie wydarzenia uczestnicy wzięli udział w warsztatach dotyczących działalności centrów usług społecznych. Na zakończenie Pan Piotr Ambroszczyk Dyrektor CUS w Starachowicach podziękował za uczestnictwo i pożegnał uczestników Kongresu.

I Kongres Centrów Usług Społecznych był dedykowany wszystkim tym, którzy na pierwszym miejscu stawiają człowieka i jego potrzeby, a w trosce o jego jakość życia rozwijają usługi społeczne. Wydarzenie prowadziła Agnieszka Lasek-Piwarska. Organizatorem wydarzenia był Prezydent Miasta Starachowice i Centrum Usług Społecznych w Starachowicach we współpracy z Instytutem Rozwoju Profesji i Usług Społecznych, Kielecko Ostrowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Kielcach, firmą Sygnity S.A oraz Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

Zobacz ZDJĘCIA [kliknij]

Baner UM

Komunikat prasowy płatny: UM Starachowice

Dodane: 11.10.21 | Odsłony: 765
Tagi:

Komentarze użytkownikówOstatnie komentarze w serwisie