Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice. Nabór

10641.nsmed

Trwa nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie pn.; „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ”, wartość projektu to 4 300 000 zł. Gmina Starachowice otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ w wysokości 2 400 000 zł.

Projekt zakłada dostawę i montaż elementów instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła w budynkach u mieszkańców, którzy zadeklarują udział w projekcie. Trwa nadal rekrutacja, zachęcamy mieszkańców zainteresowanych udziałem aby zgłosili się do Urzędu Miejskiego, do pracowników Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.  Efektami wybudowania instalacji odnawialnych źródeł energii są: znaczne obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej i kosztów ogrzewania budynków oraz wody użytkowej, redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO_2 w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej i cieplnej uzyskanej z wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii, poprawę warunków życia mieszkańców, zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi 792,09 ton równoważnika CO2.

Chętnych do udziału w projekcie prosimy o wypełnienie formularza informacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.starachowice.eu w zakładce Dla Mieszkańca lub w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Formularz informacyjny prosimy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców w Starachowicach bądź przesyłać drogą elektroniczną na adres: funduszeunijne@um.starachowice.eu.

Osoby do kontaktu w sprawie pytań do projektu:

Pani Elżbieta Gralec - Kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, tel. 41 273 82 79.

Pani Monika Kaczmarzyk – Inspektor w Referacie Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego, tel. 41 273 82 74.

Ogłoszenie płatne: UM Starachowice

Dodane: 08.11.18

Komentarze użytkownikówOstatnie komentarze w serwisie